OPTA / ACM registratie Redworks B.V. als telecom aanbieder

Redworks Logo Light Theme

OPTA / ACM Registratie Redworks B.V.

Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) (thans ACM
heeft op 4 maart 2010 de mededeling ontvangen dat Redworks B.V. elektronische activiteiten, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, van de Telecommunicatiewet wil aanbieden.

Op grond van de verstrekte gegevens registreert het college met ingang van 9 maart 2010 Redworks B.V. [..]  als aanbieder van openbare elektronische communicatiediensten (onder nummer 942003) en als aanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk (onder nummer 942004)

Alle telecomaanbieders in Nederland moeten zich registreren bij de ACM. Zij leggen dominante aanbieders verplichtingen op in marktanalysebesluiten, zij houden toezicht op de regels voor netneutraliteit en we bemiddelen bij geschillen.

Wie is de ACM?

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is een onafhankelijke toezichthouder die zich sterk maakt voor mensen en bedrijven. De ACM houdt toezicht op de mededinging, een aantal specifieke sectoren en het consumentenrecht. Met als doel een gelijk speelveld met bedrijven die zich aan de regels houden, en goedgeïnformeerde consumenten die voor hun recht opkomen. De ACM stelt regels op voor de markten voor telecommunicatie, vervoer, post, zorg en energie. Dit doen we omdat concurrentie in deze sectoren niet vanzelf gaat. Met deze regels willen wij ook de betaalbaarheid, kwaliteit en beschikbaarheid van producten en diensten garanderen. Tot slot houden we toezicht op zorgaanbieders die willen samenwerken.
Bron: ACM.nl

Wat doet ACM?

De Autoriteit Consument & Markt registreert welke aanbieders volgens de Telecommunicatiewet bepaalde rechten en plichten hebben. En de ACM let erop of deze aanbieders zich aan de regels houden. Iedereen kan het register inzien op de website van ACM. Het register zegt niets over de kwaliteit van de diensten van de geregistreerde bedrijven.
Bron: ACM.nl
Vond u dit bericht interessant?