Redworks is een S-BB / ECABO Erkend leerbedrijf

Redworks Logo Light Theme

S-BB / Ecabo leerbedrijf

Redworks B.V. is per 5 februari 2010 door ECABO (thans S-BB) aangemerkt als erkend leerbedrijf.
Redworks biedt inmiddels diverse studenten van het voortgezet onderwijs een leuke een zeer leerzame stageplek!
Zoek jij ook een leuke en leerzame stageplek? Neem dan contact met ons op!

Wie is ECABO / S-BB?

Studenten krijgen de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan. En bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben. Dat zijn de doelen van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). We erkennen en begeleiden de leerbedrijven waar studenten terechtkunnen voor een stage of leerbaan van goede kwaliteit. En we maken afspraken over wat de student moet weten en kunnen om een diploma te behalen, of een mbo-certificaat voor leven lang ontwikkelen. Verder leveren we feiten en cijfers, zoals de kans op stage, leerbaan en werk of trends en ontwikkelingen in de sector. Tot slot adviseren we de minister van OCW over de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt.
Bron: S-BB.nl
Vond u dit bericht interessant?