VoIP: functionele en technische aspecten van Hosted VoIP & SIP Trunk

Partners having a beer

Kwaliteit VoIP Telefonie

Welke factoren zijn belangrijk voor goed werkende VoIP telefonie?

De ondersteuning van goed werkende VoIP telefonie zijn de technische en functionele aspecten op klant locatie.

Technische VoIP infrastructuur

  • Ten eerste heeft men voor VoIP een snelle internet verbinding, het liefst zakelijk VDSL nodig. Het beste is VDSL internet vanuit een glasvezel verbinding i.p.v. een storing gevoeligere koperverbinding.Glasvezel is prijzig, maar ontzettend stabiel en levert zeer hoge snelheid en kwaliteit op bij VoIP telefonie.Voldoende bandbreedte: (minimaal 0.1 MB upload per VoIP-gesprek) met 1 MB upload snelheid kunt u in theorie 10 gelijktijdige gesprekken voeren. Probeer daarnaast niet te besparen op VoIP telefonie hardware zoals telefoontoestellen, routers die VoIP geen voorrang geven. Vermijd VoIP providers met mindere gesprekskwaliteit. Informeer daarom naar de VoIP kwaliteit gradaties “Grey Routes” en “Premium Routes” (gespreksverbindingen). Het verschil is dat de afstanden van een “Premium Route” aanzienlijk korter zijn, waardoor het gesprek (van server tot server) hoogwaardiger bij de ontvanger arriveert.
  • Tussenliggende VoIP technische infrastructuur (apparatuur en kabels) moet goed functioneren: Sommige klanten bv. sluiten hun internet en VoIP telefonie aan op de server, bijvoorbeeld modems, switches en convertors etc. Deze apparaten kennen een beperkte levensduur.Als een apparaat kapot is dan levert dit slechte VoIP telefonie op.

Functionele VoIP infrastructuur:

  • Indien een klant zelf een centrale op locatie heeft, dan kan men toch profiteren van VoIP telefonie zonder dat er iets verandert noch aan de functionele, noch aan de technische infrastructuur.Kiest men voor SIP trunk zal de vertrouwde systeembeheerder de huidige telefonieomgeving kunnen blijven beheren.
  • Indien de klant een VoIP centrale in the cloud heeft, mag hij zijn VoIP telefonie functioneel zelf inrichten en wijzigen. VoIP telefoons worden vanuit het telecomplatform aangestuurd. Op het online selfcare interface kunnen klanten online de eigen VoIP telefonie functionaliteiten van de VoIP centrale zelf wijzingen.Indien er gebruikersfouten gemaakt worden zal dit invloed hebben op het functioneren van de VoIP telefonie. Een configuratie en installatie door de aanbieder wordt aanbevolen of door de eigen ervaren systeembeheerder.
Guy behind desk with phone
Ethernet switch

VoIP Implementatieplan en Testfase

Grote VoIP projecten

Elke verandering in VoIP telefonie functionaliteiten van een telefooncentrale heeft gevolgen voor de werkwijze van een organisatie. Vroeger was het nog zo dat een bedrijf een fysieke telefooncentrale aanschafte met beperkte of vaste functionaliteiten. Dit betekende dan ook dat de manier van communiceren van een organisatie zich aanpaste aan de eigenschappen van de telefooncentrale.
Tegenwoordig heeft men meer keuzes en past de flexibele telefooncentrale zich als een maatwerk pak aan op de behoeften van de organisatie. De vraag rijst dan echter ook of de organisatie in zijn totaliteit de communicatie behoeften van aparte afdelingen en zelfs individuele medewerkers kent. Elke verandering of verschuiving van traditionele werkwijzen, communicatiemiddelen kan namelijk gevolgen hebben voor de organisatie in positieve, maar ook negatieve zin.
Vandaar dat een, meestal echter meerdere intake gesprekken een belangrijke rol spelen bij de afstemming en implementatie van moderne communicatie technologieën in een organisatie; zoals bijvoorbeeld een online telefooncentrale.

VoIP Testfase

In eerste instantie worden alle behoeften in een concept gestoken. Hierna volgt de VoIP test fase, waarin wederzijds de bevindingen van de test VoIP implementatie worden gewaardeerd en beoordeeld. Intussen worden alle VoIP functionaliteiten opnieuw afgestemd tot op het detail nauwkeurig.
Al met al neemt die een aantal dagen tot weken in beslag afhankelijk van de grootte van de organisatie. Meestal zullen er toch enkele individuele medewerkers uit de organisatie moeite hebben met de omschakeling naar andere of nieuw gekozen telefonie functionaliteiten door de verantwoordelijke ICT afdeling of adviseur.
Met individuele telefoniewensen en veranderingen kan rekening gehouden worden in de testfase. Uiteraard blijft de traditionele telefoonapparatuur in gebruik, totdat de testfase in zijn totaliteit naar wens is afgerond en goedgekeurd door de organisatie. Na de goedkeuring zullen er trainingen plaatsvinden om nieuwe telefoniefunctionaliteiten probleemloos operationeel te integreren.
Checklist
Fiber

24/7 Monitoring

Vervolgens is het aan de aanbieder om de continuïteit van de VoIP telefonie te waarborgen én aan de afnemer om adequaat en professioneel om te gaan met de nieuwe VoIP telefonie oplossing. Om de continuïteit van de VoIP telefonie dienst aan te tonen maken steeds meer telecomaanbieders gebruik van een log-systeem waarin nauwkeurig op tijd, nummer, provider en oproep kan worden gezocht wat exact met een binnengekomen of uitgaande oproep is gebeurd. Een storing kan zo eenvoudig worden aangetoond of afgewezen als de oorzaak nog onbekend is.
Daarnaast gaat bij de telecomaanbieder een melding af, indien er zich een storing voordoet. De oplos-snelheid van een storing kan zo aanzienlijk worden geminimaliseerd.
Wilt u meer weten over onze dienstverlening en het installeren van Voice-over-IP telefonie?
Vond u dit bericht interessant?