Darkmode moon Icon
Darkmode sun Icon
29-05-2020

Activeren van incasso machtiging

Log in op KNAB internet bankieren

Als klanten naar de website https://www.knab.nl/zakelijk/betalen/zakelijke-incasso-registreren gaan en op de groene knop drukken, dan worden zij gelijk naar de juiste pagina gestuurd, nadat ze zijn ingelogd.

Stappenplan

Vul het formulier in met onderstaande waarden:

  • Naam incassant: REDWORKS B.V.
  • Incassant ID: NL33ZZZ140946600000
  • Machtiging kenmerkDit is een unieke code. Zie hiervoor het bestelformulier, SEPA machtiging
  • Soort machtiging: Doorlopend
  • Maximum bedrag: Nee

Mocht u alsnog kiezen voor een maximum bedrag, dan is ons advies om niet minder dan 3x het maandbedrag te hanteren.

Stuur tot slot een screenshot van de activatie en ingevulde waarden naar onze servicedesk.

Knab B2b Incasso