Darkmode moon Icon
Darkmode sun Icon
22-04-2021

Real-time number lookups

Wat is nummerportering?

Nummerbehoud, ook wel nummerportabiliteit genoemd, is een wettelijke verplichting. Dit houdt in dat je als telecomaanbieder verplicht bent om, op klantverzoek, het door hem in gebruik zijnde nummer mee te geven aan een andere aanbieder. Ook dien je alle overige aanbieders en de toezichthouder op de hoogte stellen dat het nummer is geporteerd, zodat je kant bereikbaar blijft.

(Bron: COIN.nl)

Wat zijn lookups en waarom zijn ze belangrijk?

Als je van provider wisselt, is je nummer niet meer actief bij provider-A, maar bij provider-B. Het is belangrijk dat alle telecom aanbieders in Nederland weten waar jouw nummer nu gehuisvest is. Anders ben je mogelijk niet bereikbaar. D.m.v. een lookup kunnen telecom aanbieders opvragen waar het nummer nu gehuisvest is en waar zij oproepen naar jouw nummer nu heen moeten sturen.

Waarom real-time lookups?

Nummerporteringen worden 24 uur per dag uitgevoerd. Vroeger deden telecom aanbieders ongeveer 1x in de 24u download van een nieuwe lijst. Later kwam er het “broadcast” systeem, waar iedere operator een bericht van portering kreeg. Voor alle nummers in Nederland. Niet enkel voor de nummers die er gebeld werden.

Waarom ENUM?

Met ENUM kunnen we per oproep een lookup doen voor het gekozen nummer. We krijgen dan direct de benodigde informatie, actueel op dat moment.

Redworks / RGTN als pionier

Redworks/RGTN heeft samen met Vereniging COIN het ENUM concept verder doorontwikkeld en als eerste operator in de praktijk gebracht. Redworks/RGTN termineert al haar verkeer nu volledig op real-time ENUM lookups. In het jaarverslag 2020 van Vereniging COIN (pagina 28) kun je er meer over lezen.