Uw privacy gegarandeerd...

Privacy Statement augustus 2010

Als aanbieder van diverse interconnect diensten beschikt Redworks B.V. over diverse gegevens van haar klanten. Deze gegevens hebben wij nodig om alles soepel en vlekkeloos te laten verlopen en zo de beste service te kunnen garanderen. Met deze gegevens kunnen wij ook onze diensten verbeteren en nog meer op uw wensen af stemmen.

Tevens worden deze gegevens gebruikt bij het in behandeling nemen van een aanvraag, het tot stand brengen van een daadwerkelijke aansluiting, diverse administratieve doeleinden (zoals nota's), afhandelen van storingen en/of klachten, etc. 

Redworks begrijpt dat het niet de bedoeling is dat uw gegevens publiek worden. Wij zijn dan ook zeer zorgvuldig met uw gegevens en houden alle wettelijke regelgeving hieromtrent in acht.

 

Tevens zijn wij ingeschreven bij het College Bescherming Persoonsgegevens. In de openbare registers kunt u terug vinden welke gegevens wij van u opslaan.

 

Zo verwerken wij o.a. de volgende gegevens:

 

 

Persoonsgegevens en bankgegevens

Redworks beschikt o.a. over diverse persoonsgegevens, zoals bedrijfsnaam, naam registrant, adres gegevens en andere gegevens zoals KVK inschrijfnummers.

Deze gegevens kunnen (afhankelijk van uw wensen) wel of niet gebruikt worden voor telefoongidsvermeldingen en nummer-informatie diensten.

 

Tevens beschikken wij over diverse bankgegevens t.b.v. automatische incasso.

 

 

Verkeersgegevens en gegevens over uw locatie

Indien u gebruik maakt van telefonie of internet-connectie diensten, dan is er sprake van data-communicatie/verkeer. Onder verkeers-gegevens wordt o.a. verstaan: het gebruik van de aansluiting, tijdstip/datum en duur van het gesprek, gebelde nummers (inkomend/uitgaand), surfgedrag van internet connectie en IP adressen.

 

Wij beschikken over diverse virtuele en non-virtuele geografische gegevens, zoals IP adressen, vestigingsadressen, etc.

 

 

Telefoongidsen en nummer-informatie diensten

Uw gegevens kunnen worden opgenomen in nummergidsen en worden opgevraagd bij nummer informatiediensten (18xy-nummers). Wilt u dit niet? Geeft u dit dan aan ons door. Dan zullen wij voor een blokkade zorg dragen.

 

Wilt u een geheim nummer en tevens dat uw nummer niet zichtbaar is voor andere partijen? Dan kunnen wij de nummerweergave voor uw nummers uit zetten. De weergave van uw nummer bij gesprekken naar 112 is, conform wettelijke regelgeving, altijd zichtbaar.

Uw nummer kan tevens verborgen worden op gespecificeerde nota's van anderen. Wilt u gebruik maken van deze dienst? Informeer dan naar de B-Nummerafscherming's mogelijkheden.

Redworks streeft er naar om samen met andere aanbieders zo goed mogelijk zorg te dragen voor naleving van deze B-Nummerafscherming, maar kan helaas niet garanderen dat andere partijen hier aan zullen meewerken.

 

 

Inhoud van uw E-Mails

Om het E-Mail verkeer mogelijk te maken, hebben wij diverse servers in gebruik die ook onderhouden worden. De medewerkers die tot deze servers toegang hebben verkregen, hebben niet de bevoegdheid de inhoud van opgeslagen E-Mails te lezen: Redworks zal dus nooit uw E-Mails lezen.

 

 

Wettelijke verplichtingen

Redworks houdt zich aan de door de wet toegekende verplichtingen. Dit houdt bijvoorbeeld in dat wij uw gegevens niet langer dan wettelijk vastgesteld zullen opslaan. Dit houdt tevens in dat wij, indien wij hiertoe een gerechtelijk bevel ontvangen, wij uw gegevens zullen overhandigen aan de bevoegde autoriteiten.

Tevens kunnen wij je gegevens aan andere aanbieders verstrekken, bijvoorbeeld om er voor te zorgen dat ook zij uw geheime nummer niet op gespecificeerde nota's vermelden.

 

 

Beveiliging van uw gegevens

Redworks besteedt veel zorg en aandacht aan de manier hoe wij uw gegevens opslaan. Uw gegevens zijn op passende organisatorische, tecnische en fysieke wijze beveiligd en alleen toegankelijk voor personen die uit hoofde van hun functie bevoegd zijn om van deze gegevens kennis te nemen.

Wij verwachten van u dat u, indien u van ons een gebruikersnaam en wachtwoord krijgt om op een van onze diensten online in te loggen, u deze gegevens zorgvuldig bewaart. Misbruik van deze inloggegevens valt derhalve onder uw eigen verantwoordelijkheid.

 

 

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen of opmerkingen?

Belt u dan met een van onze medewerkers: 088-2220444

 

Informatie

Postadres:

Redworks B.V.

Postbus 777

6200 AT Maastricht

 

 

Bezoekadres hoofdkantoor:

Parkweg 24

6212 XN Maastricht

 

Telefoon / fax

Telefoon: 088-2220444

Fax: 088-2220445

 

 

KvK Zuid-Limburg: 14094660

BTW: NL8179.45.003B01

 

Rabobank: 10.79.26.679

 

 

OPTA Registratie: 942003/942004

COIN Operator Code: RWKS

 

 

College Bescherming Persoonsgegevens: #1445650

 

 

Volg ons op...

Follow Redworks B.V. on twitter  Follow Redworks B.V. on LinkedIn  Follow Redworks B.V. on facebook  Follow Redworks B.V. on RSS