Voicemail aanzetten en uitzetten

Voicemail/ Meld tekst/ Nachtstand/ Vakantiemelding

 
Wat u moet weten:

 

 • U activeert deze dienst altijd op een specifiek toestel. U dient de dienst dan ook op dit zelfde toestel uit te schakelen.
 • Let extra op m.b.t. Belgroepen/ Huntgroups: Indien uw hoofdnummer uitkomt op een groep toestellen en het bovenstaande toestel onderdeel is van deze groep, zal de Voicemail door dit toestel voor de hele groep afgehandeld worden. Vergeet dus niet bij terugkomst de Voicemail uit te zetten voor de groep. 
 • Heeft u een IVR (keuzemenu of openingstijden)? Uw speciale Voicemail boodschap (bv. met Kerst) speelt dan alleen af als iemand belt binnen de algemene openingstijden.  Na bv. 17.00 uur hoort men de standaard meldingen. Dus, deze meldtekst speelt pas af in plaats wanneer normaliter het toestel behoort te rinkelen.
 • Met onderstaande instructies activeert u een meldtekst ZONDER voicemail mogelijkheid (12332). De verbinding wordt na het afspelen van uw meldtekst verbroken. Indien u dezelfde functionaliteit wenst maar MET de mogelijkheid tot inspreken van een voicemail, bel dan in plaats van 12332 naar 12331.


Voicemail aanzetten

 

 • Om de Voicemail aan te zetten, bel naar “12332”. De computer antwoordt met “Tot ziens”.
 • Hiermee schakelt u op dit toestel de Voicemail dienst in. Indien ondersteund door het merk/type toestel, verschijnt de tekst “# NACHTSTAND #” in beeld. De Voicemail is succesvol aangezet.
 • Heeft u nog geen meldtekst ingesproken? Volg dan de instructies hier onder "Voicemail inspreken of wijzigen".

Voicemail uitzetten

 

 • Controleer vooraf of de Do-not-disturb uitstaat
 • Bel naar “12330” om de voicemail uit te zetten.
 • De voicemail is succesvol uitgezet. Om dit te controleren, bel naar het hoofdnummer.


Voicemail inspreken of wijzingen

 

Wilt u bijvoorbeeld voor de Kerstdagen een nieuwe voicemail inspreken?
Of uw huidige voicemail wijzigen, omdat deze niet meer actueel is?
Spreek dan een nieuwe Voicemail in:

 

 • Bel naar “1233”. U komt nu in het voicemail menu.
 • Druk op “3” voor “persoonlijke instellingen”,
 • Druk dan op “3” voor “welkomstboodschappen”,
 • Druk dan op “1” voor “uitgebreide welkomstboodschap”,
 • Druk dan op “2” voor “nieuwe welkomstboodschap”,
 • Nu kunt u de Voicemail inspreken. Druk op “#” als u klaar bent.
 • Hij speelt de tekst ter controle af.

Is het niet gelukt en wilt u de voicemail opnieuw inspreken?

 

 • Indien u de Voicemail opnieuw wenst in te spreken, druk op “*” (sterretje).
 • Indien de Voicemail akkoord is, sla deze dan op met “#”.
 • U bent klaar, verbreek nu de verbinding.
 • Om de voicemail te controleren, bel naar uw hoofdnummer.

Ik wil dat het toestel nog een paar keer overgaat, voordat de voicemail afspeelt. 

 

 • Het toestel zal standaard nog enkele malen rinkelen, zodat u de mogelijkheid heeft om alsnog de telefoon op te nemen alvorens de Voicemail afgespeeld wordt. Indien u dit niet wenst, schakel DND in of Zet het toestel uit.

 

 

Vraag stellen