Darkmode moon Icon
Darkmode sun Icon
16-07-2019

Nummerportering: Uw recht op nummerbehoud

Telecom aanbieders moeten meewerken aan een aanvraag tot nummerportering. Dit staat in de wet. Enkel onder bepaalde voorwaardes mogen zij een nummerporteringsaanvraag van een andere telecom aanbieder blokkeren. Denk bijvoorbeeld aan een lopend contract.

Offerte en kosten nummerportering

Een nummerportering aanvragen is niet lastig. Wanneer u een offerte aanvraagt voor ons ZZP pakketHosted VoIP pakketSIP Trunk of mobiele telefonie met vast-mobiel integratie, vragen wij u ook of u gebruik wenst te maken van de nummerporteringsdienst.

Voor het porteren van uw oude telefoonnummer betaalt u eenmalig een bedrag. De bedragen per maand zijn het zelfde voor nieuwe nummers als geporteerde nummers.

Hoe lang duurt nummerportering?

Zie hiervoor onderstaand stappenplan.

U tekent onze offerte. Binnen 2 werkdagen na het aanreiken van alle benodigde documenten zullen wij de nummerportering aanvragen. De oude provider moet binnen 3 werkdagen reageren op onze nummerporteringsaanvraag.

Indien de nummerportering is goed gekeurd, kan deze vanaf de door hun aangegeven datum verwerkt worden. Deze datum kan “per direct” zijn, of per datum van einde contract.

Redworks Blog

Stappenplan nummerportering

  1. Offerte aanvragen: U vraagt een offerte aan en geeft hierbij aan welke nummers u wenst te porteren. Wij maken een offerte op maat en vermelden hierbij de kosten voor de nummerportering duidelijk als aparte post. Bij de offerte zit ook een machtigingsformulier, waar u ons machtigt om de telefoonnummers te porteren. Wij spreken tevens een wensdatum af, wanneer u de nummers wenst te porteren.
  2. Akkoord: U gaat akkoord met de offerte en stuurt deze, inclusief het nummerporteringsformulier, ondertekend retour.
  3. Nummerportering aanvragen: Wij vragen de nummerportering aan bij uw huidige aanbieder, voor de overeengekomen datum.
  4. Reactie huidige aanbieder: Uw huidige aanbieder moet binnen 3 werkdagen reageren op de aanvraag. Zij kunnen de aanvraag goed- of afkeuren.
  5. Bij afkeuring: Als de aanvraag is afgekeurd, zullen wij dit aan u mededelen. U kunt dan zelf contact opnemen met uw huidige aanbieder. Mogelijk is er nog een lopend contract, of is er een andere reden waarom de nummerportering wordt afgewezen.
  6. Bij goedkeuring: Wanneer uw huidige aanbieder akkoord gaat met de nummerportering, dan zullen zij deze goedkeuren met  een “first possible date” (FPD). Deze FPD is leidend voor de verwerking van de nummerportering.
  7. Het moment van de FPD: Op de FPD nemen wij contact met u op. Vanaf dit moment kunnen wij de portering doorzetten. U dient hier toestemming voor te geven.
  8. Groen licht van uw kant: Wij verwerken de nummerportering pas als u er klaar voor bent. Bij groen licht van uw kant zullen wij de nummerportering pas in gang zetten.
  9. Afronding nummerportering: De telefoniedienst houdt op bij uw oorspronkelijke aanbieder en wordt voortgezet bij Redworks.

Opzegging bij oude provider

Een nummerportering geldt in beginsel als een opzegging van het onderliggende contract bij uw oude aanbieder. Dit hebben wij als telecom operators onderling zo afgesproken.

Toch gaat dit regelmatig mis. Wat wij vaak tegenkomen hiervoor zijn onderstaande oorzaken:

 • Administratieve fouten van uw oorspronkelijke aanbieder;
 • Doorlopende contracten (informeer over de lopende contracten alvorens u de nummerportering aanvraagt);
 • De geporteerde nummers behoren toe aan contract A, terwijl er ook nog sprake is van contract B, C etc.

Wij adviseren u derhalve om altijd een schriftelijke opzegging te sturen naar uw oude aanbieder. Vermeld hierin duidelijk welke abonnementen (contractnummers) u per welke datum wenst op te zeggen.

Meer informatie

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) verstrekt veel informatie over nummerbehoud. Ook kunt u veel vinden over nummerportering bij de vereniging COIN. Deze instantie faciliteert nummerportabiliteit in Nederland. Tevens zijn hier alle operatoren bij aangesloten.